Svet-Stranek.cz
Běh na Mědník 2020

Propozice Běhu na Mědník:10. ročník

Propozice Běhu na Mědník

Běh na Mědník

8,5  km / 600 m převýšení

Vznik osady "Mědník", později přejmenované na Měděnec byl úzce spojen s důlní činností, která na zdejším stejnojmenném pahorku, cílem závodu, probíhala pravděpodobně již od 10. století. První doložené zprávy o těžbě pochází až z roku 1449. V této době se zde dobývaly hlavně stříbronosné měděné rudy. Od roku 1520 byl již Měděnec městečkem s privilegiem svobodného výkupu stříbra. Navrcholu dal František Julius, vévoda z Sachsen-Laenburgu v roce 1674 postavit kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Na jihozápadním svahu pod vrcholem stojí kaple Srdce Ježíšova, postavená v roce 1935.

Pořadatel:                        Sportovní klub Městské Policie Kadaň

Datum konání:                  sobota 18. dubna 2020, start závodu v 11:00

Start:                                    na okraji obce Klášterec nad Ohří, na křižovatce ul. Vítězná a Pod Hájovnou (prezentace v obci Měděnec !!!)

Cíl:                                         vrch Mědník nad obcí Měděnec

Vzdálenost:                        8,5 km převážně do vrchu, asfalt pouze 10 %

Centrum prezentace:      restaurace Fénix, Náměstí 11, Měděnec

Ředitel závodu:                 Jirka Vlasák, mob. 604 826 193 

E-mail:                                 vlasak.jirka@centrum.cz

Ředitel trati:                       Richard Pleticha

Přihlášky:                            přihlašovacíformulářklikni

Další informace : 

Centrum a prezentace závodu je v restauraci Fénix, Náměstí 11 v obci Měděnec, odkud budou závodníci v 10:15 dopraveni autobusem na start do Klášterce nad Ohří. Start závodu je na okraji obce Klášterec nad Ohří, na křižovatce ul. Vítězná a Pod Hájovnou. Ze startu budou dopraveny nezbytné věci v označených pytlích zpět do cíle. Pytle budou připraveny na startu, závodník ho označí pomocí fixu svým startovním číslem, oproti kterému jej v cíli vydáme. Na trati bude občerstvovací stanice s vodou a iontovým nápojem, cca na metě 7km. V cíli pití, jídlo, vše v rámci startovného pro předem platící.

Časový pořad:

08 : 15 – 10:00 prezentace -   restaurace Fenix, Náměstí 11, Měděnec

10 : 15                        odjezd autobusu na start závodu v Klášterci n. Ohří

11 : 00                          start hlavního závodu na 8,5 km

12 : 30                         předpokládaný doběh posledního závodníka

13 : 15                          vyhlášení výsledků 

Startovné:

1

Startovné  + funkční tričko s originálním potískem (platba předem)

650,-Kč

2

Bez trička (přihláška a platba předem)

300,-Kč

3

Bez trička (přihláška a platba na místě při prezentaci 

400,-Kč 

  

Startovné zaplaťe na účet SKMP Kadaň:

107-6714540217/0100

PROSÍM, nenechávejte platbu na poslední chvíli a při objednání trička uhraďte platbu nejpozději do 13.03.2020 !!!

Kategorie bez rozdílu trasy:

MUŽI                                  ŽENY

M 15 – 19                          Ž15–19     

M 20 – 39                          Ž20–39     

M 40 – 49                          Ž40–49     

M 50 – 59                          Ž50–59     

M 60 – 69                          Ž60–69     

M 70 – 99    

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií v případě menší účasti než tři startující v kategorii. 

UPOZORNĚNÍ - Každý závodník starší 18-ti let musí podepsat prohlášení o souhlasu se startem na vlastní nebezpečí. Za závodníky, kteří nedovršili v den závodu 18-ti let, musí podepsat toto prohlášení jejich rodič nebo jiný zákonný zástupce, při prezentaci.

CENY:  V každé kategorii budou vyhlášeni a odměněni věcnou cenou první 3 nejlepší závodníci.

Popis trati:  Start závodu je na okraji obce Klášterec nad Ohří, na křižovatce ul. Vítězná a Pod Hájovnou. Trať vede převážně po  lesních cestách, pěšinách, jen z malé části po asfaltu.


V případě jakýchkoli dotazů se s důvěrou obraťte na náš email:

vlasak.jirka@centrum.cz