Propozice Běhu na Mědník:8. ročník

Propozice Běhu na Mědník

Běh na Mědník

8,5  km / 600 m převýšení

Vznik osady "Mědník", později přejmenované na Měděnec byl úzce spojen s důlní činností, která na zdejším stejnojmenném pahorku, cílem závodu, probíhala pravděpodobně již od 10. století. První doložené zprávy o těžbě pochází až z roku 1449. V této době se zde dobývaly hlavně stříbronosné měděné rudy. Od roku 1520 byl již Měděnec městečkem s privilegiem svobodného výkupu stříbra. Navrcholu dal František Julius, vévoda z Sachsen-Laenburgu v roce 1674 postavit kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Na jihozápadním svahu pod vrcholem stojí kaple Srdce Ježíšova, postavená v roce 1935.

Pořadatel:                        Sportovní klub Městské Policie Kadaň

Datum konání:                  sobota 21. dubna 2018, start závodu v 11:00

Start:                                    na okraji obce Klášterec nad Ohří, na křižovatce ul. Vítězná a Pod Hájovnou (prezentace v obci Měděnec !!!)

Cíl:                                         vrch Mědník nad obcí Měděnec

Vzdálenost:                        8,5 km převážně do vrchu

Centrum prezentace:     Penzion Sport, ul. Školní 20, PSČ 431 84, Měděnec

Ředitel závodu:                 Jirka Vlasák, mob. 604 826 193 

E-mail:                                vlasak.jirka@centrum.cz

Ředitel trati:                       Richard Pleticha

Centrum prezentace:       Penzionu Sport, ul. Školní 20, PSČ 431 

Přihlášky:                           


Další informace : 

Centrum a prezentace závodu je v obci Měděnec v Penzionu Sport, ul. Školní 20, PSČ 431, odkud budou závodníci dopraveni autobusem na start do Klášterce nad Ohří. Start závodu je na okraji obce Klášterec nad Ohří, na křižovatce ul. Vítězná a Pod Hájovnou. Ze startu budou dopraveny nezbytné věci v označených pytlích zpět do cíle. Pytle budou připraveny na startu, závodník ho označí pomocí fixu svým startovním číslem, oproti kterému jej v cíli vydáme. Na trati bude občerstvovací stanice s vodou a iontovým nápojem, cca na metě 7km. V cíli pití, jídlo a možnost osprchovat se, vše v rámci startovného.

Časový pořad:

08 : 45 – 10:00 prezentace -   penzion Sport, ul. Školní 20, Měděnec

10 : 15                        odjezd autobusu na start závodu v Klášterci n. Ohří

11 : 00                          start hlavního závodu na 8,5 km

13 : 00                         předpokládaný doběh posledního závodníka

13 : 15                          vyhlášení výsledků 

Startovné:

1

Startovné  + funkční tričko s originálním potískem (platba předem)

550,-Kč

2

Bez trička (přihláška a platba předem)

200,-Kč

3

Bez trička (přihláška a platba na místě při prezentaci 

300,-

  

Číslo účtu SKMP Kadaň pro úhradu starovného:

107-6714540217/0100


Kategorie bez rozdílu trasy:

MUŽI                                  ŽENY

M 15 – 19                          Ž15–19     

M 20 – 39                          Ž20–39     

M 40 – 49                          Ž40–49     

M 50 – 59                          Ž50–59     

M 60 – 69                          Ž60–69     

M 70 – 99    

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií v případě menší účasti než tři startující v kategorii. 

UPOZORNĚNÍ - Každý závodník starší 18-ti let musí podepsat prohlášení o souhlasu se startem na vlastní nebezpečí. Za závodníky, kteří nedovršili v den závodu 18-ti let, musí podepsat toto prohlášení jejich rodič nebo jiný zákonný zástupce, při prezentaci.

CENY:  V každé kategorii budou vyhlášeni a odměněni věcnou cenou první 3 nejlepší závodníci.

Popis trati:  Start závodu je na okraji obce Klášterec nad Ohří, na křižovatce ul. Vítězná a Pod Hájovnou. Trať vede převážně po  lesních cestách, pěšinách, jen z malé části po asfaltu.


V případě jakýchkoli dotazů se s důvěrou obraťte na náš email:

vlasak.jirka@centrum.cz